Quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học 2022-2023: Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo!
Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định cơ sở vật chất trường học
Thư ngỏ vận động ủng hộ sách giáo khoa
Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 (Bắc Giang)
Quy chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Chủ đề năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 (Bộ GD&ĐT)
Tài liệu tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người mắc COVID-19 điều trị tại nhà
Thông báo danh mục phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Thông báo danh mục phê duyệt sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học được ban hành theo Quyết định 406/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điện lực Sơn Động - Tri ân khách hàng tại Trường TH&THCS Hữu Sản
Tăng cường quản lý công dân đến/về địa phương từ huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2021!
Infographic: Biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TH&THCS HỮU SẢN NĂM HỌC 2021–2022
Đại hội Liên đội năm học 2021-2022
TẬP HUẤN CNTT TẠI TRƯỜNG GDNN-GDTX SƠN ĐỘNG
Thư viện ảnh