Hỗ trợ từ xa:

Bước 1: Tải phần mềm hỗ trợ từ xa: UltraViewer

Bước 2: Mở file vừa tải về và Cài đặt chương trình UltraViewer

Bước 3: Đọc mã ID và Password cho hỗ trợ viên.

Vui lòng chọn chức năng trên menu bên trái.

Link tải tài liệu hướng dẫn sử dụng: https://drive.google.com/drive/folders/0Bz55YInvhm_4X2I2Yk9jYy03Vm8?usp=sharing